Paintball Liberec

Provozní řád

 1. Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinny řídit se pokyny pořadatelů.
 2. Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí hráči a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na obličeji ochrannou masku. Dále se doporučuje používat ochrannou helmu a účinnou ochranu proti zásahu do ucha. Výjimka je možná jen mimo hrací dobu. Potřebuje-li si hráč sundat masku k odstranění silného zamlžení či jiného znečištění, je povinen upozornit ostatní hráče a opustiti hrací hřiště.
 3. Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry nebo na místech k testování určených pořadateli, či vybíjení zbraní. Mimo hrací zónu a čas se nosí zbraně zásadně vždy zajištěné a směrem dolů.Zkušební střelba bez kuliček je možná i v prostorách pro hráče, ovšem pouze bezpečným směrem do země.
 4. Je zakázán fyzický kontakt mezi hráči. Je zakázáno házet na hřišti jakýmikoli předměty (mimo házení boxů na kuličky a čištění spoluhráči) nebo brát si s sebou na hřiště herními pravidly zapovězené předměty.
 5. Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou značkovací zbraní na hráče bez nasazených ochranných brýlí. Na pořadatele a ostatní nehrající se nesmí střílet, ani když mají nasazené ochranné brýle. Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby nemající nasazeny ochranné brýle, je povinen ihned zastavit palbu a upozornit na tuto skutečnost pořadatele.
 6. Je zakázáno lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky.
 7. Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholu či drog. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
 8. Každý hráč je povinen znát a, za všech okolností, dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Za hrubé porušení těchto pravidel, ohrožující zdraví zúčastněných, pořadatel oprávněn hráče vyloučit ze hry a ze hřiště, a to bez nároku na vrácení peněz.
 9. Každý hráč se účastní turnaje na vlastní nebezpečí.
 10. Každý hráč si smí vzít na hrací plochu pouze jednu zbraň, kterou nesmí během hry předávat ani odkládat na větší vzdálenost než 1 metr.
 11. OCHRANA OČÍ, UŠÍ, OBLIČEJE, TĚLA: Používat se smějí pouze ochranné paintballové brýle, které musí být schopny 100% ochránit oči před zásahem kuličkou. Dále se doporučuje používat ochrannou masku a účinnou ochranu uší (kukla, čepice, šátek atd.). Všichni hráči musí mít oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi.
 12. HRÁČI MAJÍ ZAKÁZÁNO BRÁT NA HŘIŠTĚ: jiné než paintballové zbraně, světlice, dýmovnice a jiné pyrotechnické výrobky; nože, dýky a jiné nebezpečné předměty; zapalovače, zápalky, lahve s alkoholem.
 13. Všichni hráči jsou povinni používat při hře pouze značkovací kuličky dodané pořadatelem. Každý hráč si smí vzít s sebou na hřiště libovolné množství těchto kuliček.
 14. Je zakázána úmyslná střelba na pořadatele, nehrající hráče a diváky.
 15. Je zakázána střelba z bezprostřední blízkosti, mezi hráči je nutné dodržovat odstup minimálně 4 metry. V případě zastižení protihráče z blízka je nutná slovní domluva o zásahu hráče a jeho odchodu ze hřiště – např. „Jsi trefený, jdi pryč.?